Giống khoai sọ ngắn ngày KS5

1. Tên giống: giống khoai sọ ngắn ngày KS5

2. Nguồn gốc: Một trong những dòng vô tính được chọn lọc từ giống khoai sọ lủi Từ Sơn, Bắc Ninh.

3. Đặc điểm nông sinh học

– KS5 là giống mới ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng 120-130 ngày, dài hơn KS4 từ 7-10 ngày.

– KS5 có tính thích ứng rộng hơn KS4, trồng được cả 3 vụ ở đồng bằng, trung du và miền núi phía bắc.

– Củ con to, số củ con/khóm 15-20 củ, củ hình tròn mã đẹp, phẩm chất ngon

4. Năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế

– Lúa vụ xuân – khoai KS4 vụ hè – lạc vụ đông

– Lúa vụ xuân – lúa vụ mùa – khoai KS4 vụ đông

– Khoai KS4 vụ xuân – lúa vụ mùa – lạc vụ đông

– Lạc vụ xuân – khoai KS4 vụ hè – ngô vụ đông

Cả bốn công thức trên đều có thể đạt mục tiêu 50 triệu/ha (trong trường hợp giá thóc trên thị trường là 2.000 đ/kg), vì các cây trồng ở các thời vụ trên đều cho mức thu hoạch ổn định sau:

Lúa xuân 6 tấn/ha x 2 triệu đồng/tấn = 12,0 triệu

Lúa mùa 5 tấn/ha x 2 triệu đồng/tấn  = 10,0 triệu

Ngô đông 5 tấn/ha x 2 triệu đồng/tấn = 10,0 triệu

Lạc xuân 2 tấn/ha x 5 triệu đồng/tấn   = 12,5 triệu

Lạc đông 2 tấn/ha x 8 triệu đồng/tấn = 16,0 triệu

Khoai KS4 15 tấn/ha x 2 triệu đồng/ tấn = 30,0 triệu

5. Định hướng áp dụng: Trên chân đất hai vụ lúa năng suất ổn định và một vụ mầu

6. Kỹ thuật canh tác

– Loại đất : giống khoai sọ KS4 không kén đất song cần đất tơi xốp, có nhiều mầu và chủ động tưới tiêu.

– Thời vụ: KS4 có thể trồng quanh năm từ tháng 3 đến tháng 10 chia làm 3 vụ chính như sau:

+ Vụ xuân: trồng tháng 3-4 thu tháng 6-7

+ Vụ hè: trồng tháng 5-6 thu tháng 8-9

+ Vụ đông: trống tháng 8-9, thu tháng 11-12

+ Vụ đông-xuân: cũng có thể trồng nhưng thời gian sinh trưởng kéo dài

– Mật độ, khoảng cách

+ Mật độ: 60.000-80.000 cây/ha

+ Luồng rộng 1,0 m cả rãnh, trồng hai hàng cách nhau 30-35 cm, cây cách cây 25 cm

– Phân bón

+ Cấm kị dùng phân gà, phân chim cút và phân bắc bón cho khoai sọ vì củ rất nhanh thối không thể bảo quản được.

+ Phân đa vi lượng CK 2000 1kg/sào bắc bộ, thiếu CK 2000 chất lượng củ không ngon và kéo dài thời gian sinh trưởng.

+ Urê 10 kg/sào

– Chăm sóc

+ Tưới giữ ẩm thường xuyên

+ Bón phân: Thúc 2 lần bằng phân đa vi lượng CK2000 + urê

* Lần 1: sau khi cây mọc được 80%. Tưới hoặc bón 3 kg ure + 300 gram CK2000/sào bắc bộ vào giữa hai hàng lấp đất kín phân và kết hợp tưới rãnh.

* Lần 2: sau lần 1 từ 10-15 ngày, liều lượng và cách bón như lần 1.

Chú ý

Không có phân CK2000, củ con sẽ bé và dài giảm phẩm chất, giá trị thương phẩm kém.

Không được xới xáo hoặc vun gốc, nếu có cỏ thì nhổ bằng tay

– Thu hoạch

+ Khi có 70-80% lá chuyển vàng và có 40-50% cây bắt đầu lụi thì thu hoạch. Dỡ về để ở chổ râm mát từ 7-10 ngày cho lá xuống củ, không nên cắt bỏ dọc lá ngay vì sẽ làm giảm sản lượng.

+ Trường hợp cần thu hoạch sớm nhưng cây con còn xanh thì dùng chế phẩm CK phun hãm sau 7-10 ngày là có thể thu hoạch được, phẩm chất vẫn đảm bảo.

– Bảo quản

Khoai sau thu hoạch nếu chưa dùng ngay phải vùi vào cát khô, bảo quản nơi thoáng mát.

Nguyễn Phùng Hà & cs

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *