Kết quả phục tráng giống lúa Khẩu Ký tại Tân Uyên, Lai Châu

       Giống lúa Khẩu ký là giống lúa nương, hiện được gieo trồng ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Quá trình phục tráng giống lúa Khẩu Ký được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2013. Kết quả theo dõi và đánh giá trên đồng ruộng của 300 dòng Khẩu Ký đã chọn được 165 dòng (có thời gian trỗ và chín cùng ngày) dùng cho việc đánh giá các tính trạng chính trong phòng. Từ 165 dòng (G0) sau khi đánh giá các tính trạng trong phòng đã chọn được 53 dòng có cùng TGST 142 ngày, cùng thời gian trỗ, có sự đồng đều về các yếu tố cấu thành năng suất. Từ 53 dòng (G1) tiếp tục đánh giá và chọn được 10 dòng  để so sánh và nhân dòng. Từ 10 dòng (G2), chọn lọc được 6 dòng đạt tiêu chuẩn  để hỗn dòng và 310 kg giống lúa Khẩu Ký được  xác nhận đạt tiêu chuẩn hạt giống siêu nguyên chủng.

Untitled(1)

Từ khóa: Lúa nương, giống lúa Khẩu Ký, phục tráng, hạt giống được xác nhận

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *