Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu đạc na ở huyện Tương Dương, Nghệ An

Khẩu đạc na là giống lúa nếp địa phương, được trồng lâu đời ở huyện Tương Dương, Nghệ An. Nghiên cứu thời vụ, mật độ và phân bón phù hợp nhằm nâng cao năng suất giống lúa Khẩu đạc na, tăng thu nhập cho người trồng. Giống lúa Khẩu đạc na là giống cảm quang, thời vụ thích hợp để gieo cấy từ ngày 2 – 14 tháng 7. Mật độ cấy thích hợp 40 khóm/m2 ; liều lượng phân bón thích hợp cho 1 ha: 01 tấn phân hữu cơ vi sinh + 80 N + 90 kg P2 O5 + 80 kg K2 O. Giống Khẩu đạc na có tính ổn định về năng suất trong hai năm nghiên cứu (2018 và 2019).

Từ khóa: Giống lúa Khẩu đạc na, thời vụ, mật độ, phân bón, năng suất

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *