Kêt quả đánh giá nguồn gen khoai môn thu thập ở miền núi phía bắc

     Trong giai đoạn 2010-2014, Trung tâm Tài nguyên thực vật đã thu thập được 130 nguồn gen Khoai môn tại các tỉnh miền núi phía bắc.

Kết quả mô tả, đánh giá tập đoàn Khoai môn cho thấy có sự đa dạng khá cao về đặc điểm hình thái nông học. Những tính trạng có sự biến động lớn là màu đường viền mép lá, màu chính của dọc lá, màu rốn lá, hình dạng củ cái, màu sắc thịt củ phần trung tâm, khối lượng củ và chiều dài củ. Hầu hết các nguồn gen có chiều cao cây trung bình 72,7 – 129,8cm, chiều dài phiến lá từ: 36,1-56,3cm, chiều rộng phiến lá từ: 25,9-41,1cm, năng suất củ trung bình 1,1-2,3 kg / m2. Hệ số tương đồng của 130 nguồn gen dao động từ: 0,36 – 0,94. Với hệ số tương đồng là 0,36 tập đoàn nghiên cứu phân thành hai nhóm lớn. Ở hệ số tương đồng 0,44  tập đoàn nghiên cứu được phân thành 10 nhóm. Điều này cho thấy tập đoàn khoai môn nghiên cứu có sự đa dạng cao về 16 tính trạng hình thái, nông học.

Từ kết quả mô tả, đánh giá tập đoàn đã tuyển chọn, xác định được 5 nguồn gen Khoai Môn triển vọng phục vụ công tác phát triển nguồn gen Khoai Môn có năng suất khá cao từ 1,4-5,7kg/m2, chất lượng ăn luộc tốt (3,4 – 3,9 điểm).

Xem bài báo chi tiết tại đây

Nguyễn Phùng Hà & cs

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *