Bộ môn Nhân giống và Đánh giá nguồn gen

1. Thông tin chung:

Quyết định thành lập số 23/QĐ-BNN ngày 04/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT và Quyết định số 515 QĐ/KHNN-TCCB ngày 15/6/2006 của Giám đốc Viện KHNN Việt Nam.

Trưởng Bộ môn: TS. Dương Thị Hồng Mai

Phó Trưởng Bộ môn:

ThS. Đỗ Mạnh Thụ,

TS. Nguyễn Hữu Hải

Tổng số Cán bộ công nhân viên : 16 cán bộ, trong đó có 02 Tiến sĩ, 11 Thạc sỹ, 3 Kỹ sư và 01 Kỹ thuật viên

Phạm vi hoạt động : Trên địa bàn cả nước

2. Chức năng, nhiệm vụ

Nhân giống và đánh giá các đặc điểm hình thái nông học, đánh giá tính kháng đồng ruộng của những tập đoàn cây trồng hiện đang được lưu giữ bảo quản tại ngân hàng gen cây trồng Quốc gia. Tham gia điều tra, thu thập và khai thác phát triển nguồn gen.

3. Các hoạt động đang triển khai và một số kết quả nổi bật

Thực hiện nhiệm vụ Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp hàng năm Bộ môn đã tiến hành triển khai các thí nghiệm:

– Nhân giống, đánh giá ban đầu các tập đoàn lúa, kê, cao lương, ý dỹ, mỳ mạch; rau gia vị, đậu đỗ tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội;

– Nhân giống lúa tại các điểm sinh thái trong cả nước (Hữu Lũng, Lạng Sơn; Hải Hậu, Nam Định…);

– Tiến hành đánh giá ban đầu tập đoàn các nhóm cây hòa thảo, đậu đỗ, rau gia vị để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đánh giá nguồn gen;

– Tiến hành đánh giá chi tiết (chịu hạn) các nguồn gen Lúa, Đậu tương và Đậu xanh.

– Bộ môn cũng tăng cường triển khai các hoạt động khai thác sử dụng nguồn gen. Các nguồn gen rau, lạc, đậu xanh, đậu đen, vlúa, khoai mỡ, đậu rồng có triển vọng đã được tiến hành nhân giống và thử nghiệm trong sản xuất;

– Cán bộ Bộ môn đã tích cực đóng góp nhiều bài báo trong các tạp chí Khoa học và Công nghệ.

4. Địa chỉ liên hệ

Email: nhandgng@gmail.com

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.