Đánh giá đặc điểm hình thái nông học và chất lượng dinh dưỡng của giống chia VN3 (Salvia hispanica L.) tại Hà Nội

Nghiên cứu này tiến hành thử nghiệm để xác định thời điểm gieo trồng thích hợp và khảo sát chất lượng dinh dưỡng cho giống chia VN3 ở Hà Nội. Kết quả nghiên cứu trong 2 vụ Thu – Đông và Đông – Xuân năm 2019 – 2020 cho thấy giống chia VN3 bắt đầu phân hoá mầm hoa khi ánh sáng ngày ngắn tại Hà Nội < 12 giờ/ngày vào trung tuần tháng 10, không phụ thuộc vào độ tuổi của cây. Năng suất hạt cá thể có thể đạt từ 6 – 23 g/cây, tuỳ thuộc vào thời điểm gieo. Năng suất cá thể cao nhất đạt 23,61 ± 1,41 g vào thời điểm gieo 15/8. Khảo sát dinh dưỡng hạt thu được ở giai đoạn gieo 15/9 cho thấy hàm lượng chất béo đạt 31,75 g/100 g, hàm lượng lượng axit béo Omega-3 đạt 20,3 g/100 g, protein chiếm 18,15 g/100 g. Giống chia VN3 ít sâu bệnh, chịu hạn tốt, phù hợp với các mô hình canh tác hữu cơ không sử dụng thuốc phòng trừ sâu bệnh và thuốc diệt cỏ ở vùng này. Kết quả này cho thấy giống chia VN3 có tiềm năng phát triển ở nước ta. Tuy nhiên, cần có những nghiên cứu sâu hơn để phát triển cây trồng giá trị này ở Hà Nội, Đồng bằng sông Hồng và các vùng khác tại Việt Nam.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.