Xác định hàm lượng Flavonoid tổng, Anthocyanin tổng và hoạt tính chống oxy hóa của các phân đoạn cao chiết hoa đậu biếc (clitoria ternatea)

Cao chiết hoa đậu biếc (Clitoria ternatea) thu được bằng cách trích ly trong 2 loại dung môi là ethanol 60% và methanol 50%; các cao phân đoạn được rửa giải bằng hệ dung môi hexane: ethyl acetate có độ phân cực tăng dần. Kết quả nghiên cứu đã xác định được hiệu suất trích ly cao tổng ethanol lớn hơn so với cao tổng methanol lần lượt là 17,01% và 15,22%, so sánh với nguyên liệu. Hàm lượng flavonoid tổng trong phân đoạn 2 cao chiết methanol là 621,43 ± 2,33mg QE/g cao chiết và anthocyanin tổng trong phân đoạn 3 cao chiết ethanol là 119,58 ± 1,19 mg/g cao chiết là lớn nhất. Hoạt tính chống oxy hóa của các cao chiết phân đoạn hoa đậu biếc được khảo sát thông qua khả năng khử H2O2 và gốc tự do DPPH. Trong đó, giá trị IC50 cao phân đoạn 3 methanol là 166,29 ± 2,53 µg/ml, có khả năng khử H2O2 mạnh hơn so với axit ascorbic là 176,23 ± 3,21 µg/ml; giá trị IC50 của cao phân đoạn 2 và 3 methanol lần lượt là 589,27 ± 4,09 µg/ml và 412,34 ± 2,91 µg/ml đều khả năng khử DPPH mạnh hơn so với axit ascorbic là 656,23 ± 3,44 µg/ml. Như vậy, cao phân đoạn 3 với dung dung môi rửa giải ethyl acetate là thích hợp để tách chiết các hợp chất thực vật từ hoa đậu biếc có khả năng chống oxy hóa mạnh nhất. Sản phẩm cao chiết hoa đậu có thể sử dụng trong các chế độ ăn kiêng với khả năng làm giảm stress oxy hóa.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.