BCH QS huyện Hoài Đức kiểm tra toàn diện các mặt công tác năm 2023 đối với BCH QS Trung tâm Tài nguyên thực vật

Thực hiện Văn bản số 380/KH-BCH ngày 19/9/2023 của Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức;
Ngày 09/10/2023, Tại Trung tâm Tài nguyên thực vật; BCH QS huyện Hoài Đức đã tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt công tác năm 2023 đối với BCH QS Trung tâm Tài nguyên thực vật;

 • Nội dung kiểm tra:
 • Kiểm tra nhận thức và điều lệnh đội ngũ DQTV;
 • Kiểm tra văn kiện, kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.
 • Thành phần đoàn kiểm tra:
 • Đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó CHT – Tổ trưởng;
 • Đ/c Trung tá Vũ Năm Sơn, Phó TMT – Tổ phó;
 • Đ/c Thiếu tá Trịnh Ngọc Châu, Trợ lý Tác huấn – Thư ký;
 • Đ/c Thiếu tá Đỗ Văn Tiền, Trợ lý DQTV – Tổ viên;

Tiếp đón và làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía BCH QS Trung tâm Tài nguyên thực vật có:

 • Đ/c Vũ Linh Chi, Bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc Phụ trách – Chính trị viên;
 • Đ/c Phạm Hùng Cương, Phó Giám đốc – Chỉ huy trưởng;
 • Đ/c Đinh Thị Ngân, Phó Chánh Văn phòng – Chính trị viên phó;
 • Đ/c Vũ Xuân Trường, Chánh Văn phòng – Phó chỉ huy trưởng;
 • Các đồng chí trong Tiểu đội tự vệ của Trung tâm.

Một số kết quả kiểm tra chính:

 • Đơn vị chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra;
 • Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung phục vụ kiểm tra;
 • Xây dựng các kế hoạch, văn kiện, nghị quyết cơ bản đầy đủ theo đúng hướng dẫn;
 • Kết quả kiểm tra về nhận thức chính trị, điều lệnh đội ngũ: Khá.
 • Cạnh đó còn mộ số vấn đề cần khắc phục như: Huy động chưa đầy đủ quân số kiểm tra; Chưa đầy đủ hệ thống văn bản theo Thông tư 43.

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.