Kết quả duy trì và phát triển nguồn gen nhãn Hưng Yên

Cây nhãn (Dimocarpus longan Lour.) là một trong những cây ăn quả quan trọng của Việt Nam. Nguồn gen nhãn địa phương của Việt Nam rất phong phú, trong đó có những giống nhãn quý như: nhãn Lồng, nhãn Hương Chi, nhãn muộn Đại Thành, nhãn đường phèn, nhãn tiêu Huế, …. Tuy nhiên, trong những năm gần đây do tác động của thị trường mà một số nguồn gen nhãn truyền thống có năng suất, chất lượng thấp đã bị chặt bỏ. Qua quá trình thực hiện bảo tồn cây nhãn tại Hưng Yên, điểm bảo tồn đã được duy trì và có xu hướng phát triển tốt, được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các nông hộ. Các hoạt động duy trì và phát triển điểm bảo tồn như: cung cấp thêm giống mới, khuyến khích trao đổi nguồn gen trong cộng đồng, hỗ trợ một số vật tư, phân bón, tập huấn kỹ thuật; nâng cao nhận thức và năng lực cho nông dân và cán bộ địa phương về vai trò của đa dạng sinh học nói chung và đa dạng nguồn gen cây nhãn nói riêng (cây mục tiêu) đã được thực hiện một cách hiệu quả. Nguồn gen nhãn tại điểm bảo tồn rất đa dạng và phong phú. Các nguồn gen cây nhãn tại điểm bảo tồn đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Xem báo cáo chi tiết tại đây

Lê Tuấn Phong & cs

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.