Nghiên cứu phát triển sản xuất giống đậu xanh tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

  Đậu xanh là cây thực phẩm quan trọng của huyện Ea Kar,  tỉnh Đắk Lắk được sản xuất ở hầu khắp các xã với quy mô trên 1900 ha/năm. Giống địa phương năng suất thấp và chưa có quy trình canh tác là hạn chế chủ yếu trong sản xuất đậu xanh ở huyện Ea Kar. Do đó nghiên cứu đánh giá hiện trạng sản xuất, tuyển chọn giống thích ứng với điều kiện địa phương và xây dựng mô hình sản xuất chuẩn là giải pháp để phát triển sản xuất đậu xanh đạt hiệu quả kinh tế cao tại huyện Ea Kar trong thời gian tới.

3 giống được lựa chọn bao gồm HL89-E3, HL42-8 và ĐX208 được sử dụng trong các thí nghiệm để so sánh với giống đậu xanh địa phương. Kết quả cho thấy giống ĐX208 được đánh giá ở vị trí vượt trội so với giống địa phương với thời gian sinh trưởng 82 ngày, năng suất 1,83 tấn/ha, chống chịu sâu bệnh tốt hơn giống đối chứng (giống địa phương). Mô hình trồng giống đậu xanh ĐX208 với quy mô 10 ha/mô hình tại 2 xã Ea Sa và Ea Sô, đạt năng suất trung bình 2,26 tấn/ha và tỷ suất lợi nhuận 3,10 lần, tăng so với đối chứng tương ứng là 61,4 và 37,8%.

Xem bài báo chi tiết tại đây

Lê Khả Tường, Lã Tuấn Nghĩa, Lưu Quang Huy, Lê Quốc Thanh

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.